Standard hydraulaggregat

Att konstruera och bygga olika typer av hydraulsystem är en av våra specialiteter, där vi tillför vår erfarenhet och vårt kunnande. Våra tekniker har gedigna utbildningar och lång erfarenhet av att i samarbete med våra kunder ta fram optimala lösningar för varje behov.

I vårt utbud av hydraulaggregat återfinns en serie av standardiserade hydraulaggregat i olika storlekar enlig nedanstående uppställning.

 

Typ Volym (l) Elmotor (kW) Rekommenderad Pumptyp
T30 30 0,55 - 5 Kugghjulspump grupp 1 & 2
TTV40 40 4 - 22 Kugghjulspump, vingpump
TTV60 60 4 - 22 Kugghjulspump, vingpump
TTV100 100 4 - 22  Kugghjulspump, vingpump
TTV140 140 4 - 22 Kugghjulspump, vingpump
TTV200 200 4 - 22 Kugghjulspump, vingpump
PPA120 120 7,5 - 55 Fasta axialkolvpumpar
PPA210 210 7,5 - 55 Fasta axialkolvpumpar
PPA320 320 7,5 - 55 Fasta axialkolvpumpar
PPA550 550 7,5 - 55 Fasta axialkolvpumpar
PPV370 370 30 - 55 Variabla axialkolvpumpar