Proportionella ventiler

Under begreppet proportionella ventiler erbjuder vi olika typer av ventiler som på något sätt kan manövreras proportionellt.

Här återfinns bland annat lastoberoende proportinalventiler, servoventiler och regelventiler. Regelventiler är högdynamiska ventiler som är speciellt framtagna för slutna regleringar med krav på snabbhet och hög noggranhet, t ex positionering, tryckreglering och hastighetsreglering.

I utbudet återfinns även ett omfattande program av tillhörande elektronik som innefattar allt från enkla proportionalförstärkare till regulatorer och anpassad elektronik speciellt framtagen för avancerade elektrohydrauliska reglersystem.

Vi erbjuder proportionella ventiler från nedanstående tillverkare. Klicka på respektive tillverkares länk för mer detaljerad information.