Ventiler i cartrigeutförande

Vårt utbud av ventiler i cartidgeutförande lämpar sig väl för inbyggnad i anpassade ventilblock där man har stora flöden och och krav på kompakta konstruktioner.

Ventilerna består av en insats och ett lock där kombinationen av dessa ger de funktioner man önskar. Cartridgeventiler finns som riktningsreglerande, tryckstyrande, flödesstyrande ventiler och med funktion som backventil.

Ventilerna manövreras manuellt, elektriskt eller elektriskt proportionellt.

Vi erbjuder ventiler i cartridgeutförande från nedanstående tillverkare. Klicka på respektive tillverkares länk för mer detaljerad information.