Kugghjulspumpar

Kugghjulspumpar är pumpar med fast deplacement och finns som ytter- eller innerkugghjulspumpar. Innerkugghjuspumpen är den som har en lägre ljudnivå.

Pumparna tillverkas i aluminium eller stål där pumpar av stål medger högre kontinuerliga trycknivåer.

Kugghjulspumpar kan erhållas i enkel-, dubbel- och trippelutförande samt i utförande med olika typer av axlar och flänsar.

Vi erbjuder kugghjulspumpar från nedanstående tillverkare. Klicka på respektive tillverkares länk för mer detaljerad information.