Uudenkaupungin Työvene

PMC Hydraulics ansvarade för hydrauliken när Uudenkaupungin Työvene levererade två färjor, m/s Saturnus och m/s Braheborg, till Trafikverket i Sverige. Den nyckelfärdiga leveransen från PMC inkluderade design, hydraulaggregat, styrventilgrupper och programvara med manöveranordningar, cylindrar, extra ventiler och idrifttagning.

  • m/s Braheborg

Den 100 meter långa Saturnus är den största bilfärjan som någonsin varit i trafik i Sverige.

En mästare på smidig idrifttagning

"Särskilt i den medelstora sektorn fungerar moderna varv närmast som projekthus", säger Janne Kosomaa, projektledare vid Uudenkaupungin Työvene.

"Som huvudleverantör erbjuder vi anläggningar för genomförande av projektet och väljer det bästa samarbetspartnerna. Vi litar på vår partners tekniska kunnande inte bara vad gäller utformningen, utan även installation och driftsättning. "Vi förväntar att vår partner tar hand om hela paketet från början till slut och det är precis vad PMC Hydraulics gör."

Kosomaa är särskilt nöjd med PMC:s kunnande och flexibilitet i idrifttagningsskedet.

"Överraskningar dyker ofta upp vid idrifttagningen; automationen måste justeras och behov av ändringar upptäcks. PMC Hydraulics har hanterat dessa situationer med utomordentlig flexibilitet och effektivitet."

Förutseende hjälper till att tackla överraskningar

Ville Paananen, som är ansvarig för det här projektet vid PMC, ser även sitt teams förmåga att anpassa sig till föränderliga situationer som en styrka.

"När vi börjar utforma en produkt från början, lever projektet och överraskningar dyker upp trots bra planering. Men när vi hela tiden är aktivt involverade i projektet, kan vi också reagera snabbt och flexibelt."

Enligt Paananen är tidigare projekterfarenhet av yttersta vikt: "Om man på förhand kan identifiera de projektskeden där ändringar behövs eller där problem kan uppstå, kan man också förekomma dem och ställa de rätta frågorna i god tid."

Projektet med hydraulik för två färjor samtidigt blev en möjlighet för PMC. Ventilernas programvaror utformades så att samma mall kan användas i framtida projekt. I det långa loppet kommer lösningen att leda till besparingar för kunden.

Gediget nordiskt kunnande

För Uudenkaupungin Työvene ger PMC:s starka position i de nordiska länderna praktiska fördelar. De nordiska länderna och länderna kring Östersjön är Uudenkaupungin Työvenes huvudsakliga marknadsområden.

"Vi tar ansvar för färjan tills garantiperioden löper ut, men färjan används i 20–30 år och ägaren behöver underhållstjänster under färjans hela livscykel. Det är viktigt för oss att vi kan rekommendera tillförlitliga partner till våra kunder även efter att vårt samarbete har avslutats."