Styrelse och revisorer

Porträttbild 140x100

Karl Dexner Styrelseordförande

Född 1987. Civilekonom. Investment Manager på Nordstjernan. Anställd på Nordstjernan sedan 2012

Läs mer om Karl
Porträttbild 140x100

Börje Vernet Styrelseledamot PMC Hydraulics Group

Porträttbild 140x100

Ulf Fridlund Styrelseledamot PMC Hydraulics Group

Magnus Svensson Henryson Huvudansvarig revisor

Född 1969
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Auktoriserad revisor
Revisor i PMC sedan 2014

Läs mer om Magnus

Christer Kilefors Auktoriserad revisor

Född 1962
Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Revisor i PMC sedan 2005

Läs mer om Christer