PMC Cylinders förvärvar PMC Hydraulics cylinderverksamhet i Nastola/Finland samt förstärker och bolagiserar verksamheten inom gaffelspridningsaggregat i Vaggeryd

2016-12-12

Genom en koncernintern överlåtelse inom Dacke Industri övertar PMC Cylinders den befintliga cylinderverksamheten inom PMC Hydraulics Oy i Nastola i Finland under Q1/2017. Företagen samarbetar sedan tidigare och samordningen syftar till ett bra utnyttjande av våra resurser och att därigenom kunna ge bästa möjliga service till våra kunder. Verksamheten i Nastola, som omsätter ca 4,8 MEUR med ca 30 anställda, kommer att bolagiseras under namnet PMC Cylinders Oy. Alla berörda anställda i Nastola erbjuds anställning i det nya bolaget och som VD kommer Peter Blomqvist att utses.

Vi kommer under Q1/2017 även att bolagisera nuvarande verksamhet i Vaggeryd inom konstruktion, tillverkning och försäljning av gaffelspridnings-aggregat till truckar (avd "Welding"). Vi bedömer att nuvarande verksamhet, med en omsättning på knappa 30 MSEK, har en bra potential för kraftig tillväxt och vill tydliggöra och bredda produktområdet genom en bolagisering under namnet PMC Attachment AB. Till VD kommer Per Idsäter att utses och alla nuvarande anställda inom denna verksamhet kommer att erbjudas anställning i det nya bolaget. Därutöver så kommer nyrekryteringar att ske inom konstruktion/försäljning/ logisitik samt investeringar att ske inom lyft- och maskinutrustning.

Frågor besvaras gärna av Håkan Säberg, VD för PMC Cylinders (070-5842153) och undertecknad (070-2984667).

Dacke Industri AB

Börje Vernet

VD